συνθετο, συνθετα, συνθεσιας σαλωνιου συνθετο σαλονι, συνθεση σαλονιου, σύνθετα
ΣΥΝΘΕΣΗ   σαλονιού   101 που μορφοποιείται ανάλογα με τις επιθυμίες σας. ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΟΥ Από 920 € TIMH  490 €
συνθετο, συνθετα, συνθεσιας σαλωνιου, συνθετο σαλονι, συνθεση σαλονιου, σύνθετα
ΣΥΝΘΕΣΗ   σαλονιού   102 που μορφοποιείται ανάλογα με τις επιθυμίες σας. ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΟΥ Από 1120 € TIMH  680 €
συνθετο, συνθετα, συνθεσιας σαλωνιου, συνθετο σαλονι, συνθεση σαλονιου, σύνθετα
ΣΥΝΘΕΣΗ   σαλονιού   103 που μορφοποιείται ανάλογα με τις επιθυμίες σας. ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΟΥ Από 1820€ TIMH 1180 €
συνθετο, συνθετα, συνθεσιας σαλωνιου, συνθετο σαλονι, συνθεση σαλονιου, σύνθετα
ΣΥΝΘΕΣΗ   σαλονιού   104 που μορφοποιείται ανάλογα με τις επιθυμίες σας. ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΟΥ Από 2120€ TIMH 1580 €
συνθετο, συνθετα, συνθεσιας σαλωνιου, συνθετο σαλονι, συνθεση σαλονιου, σύνθετα
ΣΥΝΘΕΣΗ   σαλονιού   105 που μορφοποιείται ανάλογα με τις επιθυμίες σας. ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΟΥ Από 2020€ TIMH 1280 €
συνθετο, συνθετα, συνθεσιας σαλωνιου, συνθετο σαλονι, συνθεση σαλονιου, σύνθετα
ΣΥΝΘΕΣΗ   σαλονιού   106 που μορφοποιείται ανάλογα με τις επιθυμίες σας. ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΟΥ Από 1880€ TIMH 1180 €

ΣΥΝΘΕΣΗ   σαλονιού   107 που μορφοποιείται ανάλογα με τις επιθυμίες σας. ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΟΥ Από 980€ TIMH 460 €

ΣΥΝΘΕΣΗ   σαλονιού   108 που μορφοποιείται ανάλογα με τις επιθυμίες σας. ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΟΥ Από 1080€ TIMH 580 €

ΣΥΝΘΕΣΗ   σαλονιού   109 που μορφοποιείται ανάλογα με τις επιθυμίες σας. ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΟΥ Από 1080€ TIMH 590 €