πολυθρονακι
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ   Νο 1  επιλογη υφασματων       ΤΙΜΗ  απο 390  μονο  240€
β 055 (2)
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ   Νο 55  επιλογη υφασματων       ΤΙΜΗ  απο 420  μονο  330€

μπρεζερα Νο 3 ΜΠΡΕΖΕΡΑ   Νο 3  επιλογη υφασματων       ΤΙΜΗ  απο 620  μονο   510€

μπρεζερα Νο 1 ΜΠΡΕΖΕΡΑ   Νο 1  επιλογη υφασματων       ΤΙΜΗ  απο 760  μονο  595€

μρεζερα Νο 2 ΜΠΡΕΖΕΡΑ   Νο 2  επιλογη υφασματων       ΤΙΜΗ  απο 760  μονο  595€

ΠΕΡ
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ   ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΩΜΕΝΗ  επιλογη υφασματων       ΤΙΜΗ  απο 780  μονο  650€

ΜΡΕΖ-ΣΚ
ΜΠΡΕΖΕΡΑ –ΣΚΑΜΠΟ  επιλογη υφασματων       ΤΙΜΗ  απο 780  μονο  650€

ανακληνδρο Νο 2ΑΝΑΚΛΙΝΔΡΟ  Νο 2  επιλογη υφασματων       ΤΙΜΗ  απο 780  μονο  610€

ανακληνδρο Νο 1 ΑΝΑΚΛΙΝΔΡΟ Νο 1  επιλογη υφασματων       ΤΙΜΗ  απο 980  μονο  740€